struktura samorządu terytorialnego

Piekielne kolejowe podróże

Temat: Etnoartykuły
...mechanizmom politycznym i rosnącej samoświadomości marginalizowanych społeczności. Ilustracją tego zjawiska jest ostatnie 20 lat w historii Samów, rdzennej ludności Skandynawii i‌ najstarszych Europejczyków! Mimo prześladowań i fizycznej eliminacji pogardzanych ‟Lapończyków” i ich kultury, społeczności tej udało się odzyskać prawo do kultywowania własnego stylu życia, a nawet powołać do życia demokratyczne struktury samorządu terytorialnego oraz zyskać istotne wpływy polityczne. Samowie zasiedlają obszar wielokrotnie większy niż Polska i przechowali zadziwiające techniki orientacji w przestrzeni, umiejętności przetrwania w skrajnych warunkach arktycznej tundry i fascynującą symbiozę z reniferami. Badania etnobotaniczne prowadzone w nowym duchu pokazują, że podstawy systematyki roślin, uznawane dotąd powszechnie za zdobycz...
Źródło: eko.uj.edu.pl/kpstuj/forum/viewtopic.php?t=513Temat: Z JAKIEGO SKRYPTU SIE UCZYĆ?? POMOCY itd
...między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa. xcvi.Rozstrzyganie w sprawie stwierdzenia przeszkody w sprawowaniu urzędu i powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków Prezydenta RP. xcvii.Pozycja ustrojowa i skład Trybunału Stanu. xcviii.Odpowiedzialność konstytucyjna przed TS. xcix.Odpowiedzialność karna przed TS. IXSamorząd terytorialny. c.Pozycja ustrojowa samorząd terytorialnego. ci. Struktura samorządu terytorialnego. cii.Zasady wyborów samorządowych. XInne naczelne organy państwa oraz inne instytucje konstytucyjne. ciii.Pozycja ustrojowa NIK. civ.Konstytucyjny zakres kontroli sprawowanej przez NIK. cv.Pozycja ustrojowa, wybór i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich. cvi.Pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. cvii.Pozycja ustrojowa Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki...
Źródło: prawo-uam.pl/viewtopic.php?t=2067


Temat: Monitor Rosyjski
...»piramidą władzy«, opierającą się na błędnym założeniu, że wszystkie znaczące procesy społeczne i polityczne powinny być kontrolowane przez państwo" - podkreślił. "Rząd i parlament nie mogą dłużej funkcjonować bez codziennych instrukcji, a system sądowniczy staje się coraz bardziej posłuszny i zależny. Zniesienie bezpośrednich wyborów liderów regionalnych i - co za tym idzie - zniszczenie struktur samorządu terytorialnego też sprzyja pogłębieniu kryzysu systemowego" - napisał Kasjanow. Były premier wytknął również Kremlowi wprowadzenie kontroli państwa nad ogólnokrajowymi stacjami telewizyjnymi oraz wywieranie presji na prasę i stacje radiowe. Jego zdaniem, dla naprawy państwa niezbędne jest odstąpienie od niektórych z zaordynowanych w ostatnim roku przez Putina reform politycznych, w tym...
Źródło: csto.pl/viewtopic.php?t=1527


Temat: [Aglomeracja] GZM/Silesia cz1
...Prof. Andrzej Klasik, Wydział Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach 11.50 „Aglomeracja śląska w pracach nad przyszłą ustawą metropolitalną” Dr Tomasz Pietrzykowski, Wojewoda Śląski 12.20 – 12.50 Przerwa kawowa - sala Rady Wydziału 12.50 „Zarys koncepcji ustrojowej aglomeracji śląskiej” Prof. Ernest Knosala,WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 13.20 „Aglomeracja śląska w strukturze samorządu terytorialnego” Prof. Bogdan Dolnicki, WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 13.50 „Koncepcja organów wyższego stopnia w odniesieniu do organów aglomeracji śląskiej” Prof. Czesław Martysz, WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 14.20 Zakończenie Konferencji - aula nr 6
Źródło: forum.gkw24.pl/viewtopic.php?t=708


Temat: Newsy 2007
...• Magdalena Kozioł - Słowo Polskie Gazeta Wrocławska źródło wiadomości | http://walbrzych.naszemiasto.pl **** Prezydent nie ustaje w walce o odzyskanie praw powiatu W piątek, 23 lutego, prezydent Wałbrzycha Piotr Kruczkowski spotkał się z Dawidem Jackiewiczem, przewodniczącym sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Do zakresu działania Komisji należą m.in. sprawy organizacji i funkcjonowania struktur samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie założeń polityki regionalnej państwa. Podczas spotkania w wałbrzyskim Ratuszu rozmawiano o priorytetowym dla obecnych władz miasta zadaniu, jakim jest odzyskanie przez Wałbrzych praw powiatu. Prezydent Piotr Kuczkowski przedstawił okoliczności pozbawienia Wałbrzycha praw powiatu, omówił też obecne możliwości, by te prawa odzyskać. Spotkał się z dużą...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=60


Temat: Działania represyjne UB wobec podziemia i społeczeństwa na .
...przygotowania funkcjonariuszy operacyjnych. Po trzecie, działania operacyjne PUBP w Pułtusku stanowiły dokładne odwzorowanie tendencji wypracowanych na szczeblu centralnym. Widoczne jest to zwłaszcza w kontekście róÄąśnie określanych priorytetów, np. do amnestii działaniami wiodącymi było: zwalczanie podziemia oraz równolegle organizacja głosowania ludowego i wyborów, od jesieni 1947 r. natomiast – ‟czyszczenie” struktur samorządu terytorialnego z osób niepoÄąśądanych (wójtów, burmistrzów, członków gminnych rad narodowych, działaczy Samopomocy Chłopskiej) objęcie swoją kontrolą organizacji młodzieÄąśowych, uspółdzielnianie i rozkułaczanie powiatu, a w następnej odsłonie walka z kościołem. Po czwarte, w prowadzonych przez siebie działaniach PUBP w Pułtusku rzadko po 1946 r. występował samodzielnie. Znaczna część...
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=666


Temat: Opracowanie zagadnień.
...jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej. Samorząd stanowi także przedmiot ochrony ze strony prawa międzynarodowego (Europejska Karta Samorządu Terytorialnego-Strasburg 1985r.) Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi, że "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych."Od 1 stycznia 1999 r. obowiązuje w Polsce trójszczeblowa struktura samorządu terytorialnego: samorząd gminny, samorząd powiatowy, samorząd województwa. II. Samorząd powiatowy Jest to wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej funkcjonujący w randze powiatu, który z mocy prawa powołany jest do samodzielnego wykonywania zadań administracji publicznej, a także wyposażony w materialne środki umożliwiające realizację nałożonych mu zadań. Samorząd...
Źródło: administracjaumk.pl/viewtopic.php?t=28


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Piekielne kolejowe podróże